Privacy

De professionals van Stichting Jeugdteams houden zich aan wet- en regelgeving ten aanzien van privacy. Het privacyreglement van Stichting Jeugdteams is te vinden op de pagina van het team in je gemeente. Je vindt die pagina via de Gemeentezoeker.