Kwaliteit en klachten

Kwaliteit

Stichting Jeugdteams streeft continu naar verbetering van de
kwaliteit van dienstverlening.
Daarom zijn we trots op het feit dat we per 29 april 2019 opnieuw
gecertificeerd zijn volgens de ISO 9001-norm .

Klachten
Onze professionals doen hun best om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent.

Als je onvrede voelt is het van belang om dit te bespreken met de professional. Komen jullie er samen niet uit dan kan je een klacht indienen schriftelijk aan de betreffende manager o.v.v. van naam gezin en naam jeugdprofessional via info box email adres als je zelf niet over contactgegevens manager beschikt. Contactgegevens (email en nr.) zijn ook te verkrijgen bij de jeugdprofessional. Als het gesprek met de manager niet tot een tevreden aanpak leidt  dan kunt u een klacht indienen bij de regionale klachtencommissie.  Dit is een onafhankelijke Klachtencommissie. Meer informatie over het indienen van een klacht vind je hier. U kunt hierbij gebruik maken van het klachtenformulier, dat u hier kunt downloaden. Het reglement van de Commissie vind je hier.

Alle professionals van Stichting Jeugdteams zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Kijk op de website van het SKJ voor meer informatie. Ook de gedragswetenschappers van Stichting Jeugdteams zijn geregistreerd. Sommigen zijn ook SKJ-geregistreerd; anderen staan in het BIG-register ingeschreven.

Klik hier voor meer informatie over de gedragscode van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid en hier voor de gedragscode  in makkelijke taal.