Kwaliteit en klachten

Kwaliteit

Stichting Jeugdteams streeft continu naar verbetering van de
kwaliteit van dienstverlening.
Daarom zijn we trots op het feit dat we per 29 april 2019 opnieuw
gecertificeerd zijn volgens de ISO 9001-norm .

Klachten
Onze professionals doen hun best om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent.

Als je ontevreden bent over je professional kun je dit met hem bespreken. Als je onvrede hiermee niet verdwijnt zal de manager van de professional je uitnodigen voor een gesprek. Als dat ook niet tot een oplossing leidt, kun je worden uitgenodigd voor een gesprek met de directeur van Stichting Jeugdteams. Als je dat niet wilt, of als ook dat gesprek niet helpt, kun je een klacht indienen bij de regionale Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland. Dit is een onafhankelijke Klachtencommissie. Meer informatie over het indienen van een klacht vind je hier. Het reglement van de Commissie vind je hier.

Alle professionals van Stichting Jeugdteams zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Kijk op de website van het SKJ voor meer informatie. Ook de gedragswetenschappers van Stichting Jeugdteams zijn geregistreerd. Sommigen zijn ook SKJ-geregistreerd; anderen staan in het BIG-register ingeschreven.

Klik hier voor meer informatie over de gedragscode van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid en hier voor de gedragscode  in makkelijke taal.