Expertises

Onze medewerkers kunnen kinderen en ouders bij veel vragen helpen.

De professionals die binnen onze stichting werken, kunnen voor expertise en specialistische ondersteuning onder andere terecht bij collega’s met specifieke deskundigheid, gedragswetenschappers, de helpdesk en bij het team scheidingsproblematiek.
Onder Stichting Jeugdteams valt ook het Jeugd Preventie Team (JPT). Dit team ondersteunt jongeren voor wie door de politie een zorgmelding is opgemaakt. Je kunt je hier niet zelf voor aanmelden.

Als er hulp nodig is die we zelf niet kunnen bieden, doen we daarvoor een beroep op collega’s van andere organisaties die dat wél kunnen.