Wat we doen

Wat we doen

Bij Stichting Jeugdteams staat jouw vraag centraal. Samen zoeken we naar het best passende antwoord. Als het kan, schakelen we ook familieleden in of andere mensen die jij vertrouwt. Samen bereiken we tenslotte méér.

Als het nodig is, helpen we bij het aanvragen van specialistische jeugdhulp.

We blijven je ondersteunen zo lang als dat nodig is. En ook als we de ondersteuning hebben afgerond, kun je je altijd weer opnieuw bij ons aanmelden wanneer dat nodig is.
Ondersteuning door Stichting Jeugdteams wordt volledig door de gemeente vergoed. Je hoeft dus geen eigen bijdrage of andere kosten te betalen.

Expertises

Onze medewerkers kunnen kinderen en ouders bij veel vragen helpen.

De professionals die binnen onze stichting werken, kunnen voor expertise en specialistische ondersteuning onder andere terecht bij collega’s met specifieke deskundigheid, gedragswetenschappers, de helpdesk en bij het team scheidingsproblematiek.

Privacy, kwaliteit en klachten

Zo werken we

Onze professionals doen hun best om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent. Wanneer je onvrede voelt, is het van belang om dit te bespreken met de professional. Komen jullie er samen niet uit, vraag dan een gesprek aan met zijn of haar manager. Je kunt mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij de betreffende manager. Contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) zijn te verkrijgen bij de jeugdprofessional. Contactgegevens vind je ook via onze website www.jeugdteamszhz.nl of zijn op te vragen via het centrale emailadres: info@jeugdteamszhz.nl  Uw klacht wordt dan behandeld volgens onze interne klachtenregeling. Als het gesprek met de manager niet tot een tevreden aanpak leidt, dan kun je een klacht indienen bij de externe, regionale en onafhankelijke klachtencommissie: Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland.

Voor meer informatie kun je gerust de website van het SKJ bekijken. Ook de gedragswetenschappers van Stichting Jeugdteams zijn geregistreerd. Sommigen zijn ook SKJ-geregistreerd; anderen staan in het BIG-register ingeschreven.

Ondersteuning of advies. Ervaar je onvrede over de jeugdhulp die je krijgt en heb je hulp nodig bij het bespreekbaar maken of indienen van jouw klacht, vraag dan hulp aan een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zij kunnen jou informatie geven, helpen bij het opstellen van klachtbrieven en ondersteunen bij een gesprek met de organisatie. Neem contact op met het AKJ via 088 – 555 1000, stuur een email naar info@akj.nl of chat via de website www.akj.nl  De ondersteuning van het AKJ is gratis.

Klik hier voor de informatiemap van het AKJ

Talent waar wij naar op zoek zijn:

Alle actuele vacatures

Zuid-Holland Zuid
PARTIME/FULLTIME
HBO/WO
Naast de vacature van jeugdprofessional en gedragswetenschapper staan er nog meerdere andere vacatures online. Klik door om ze allemaal te zien!

Gedragswetenschapper (open sollicitatie)

Zuid-Holland Zuid
Fulltime
WO
Als gedragswetenschapper ben je deskundig op het gebied van opvoeden en opgroeien, je hebt affiniteit met systemisch werken en je kan goed aansluiten bij ouders en jeugdigen.