Wat we doen

Wat we doen

Bij Stichting Jeugdteams staat jouw vraag centraal. Samen zoeken we naar het best passende antwoord. Als het kan, schakelen we ook familieleden in of andere mensen die jij vertrouwt. Samen bereiken we tenslotte méér.

Als het nodig is, helpen we bij het aanvragen van specialistische jeugdhulp.

We blijven je ondersteunen zo lang als dat nodig is. En ook als we de ondersteuning hebben afgerond, kun je je altijd weer opnieuw bij ons aanmelden wanneer dat nodig is.
Ondersteuning door Stichting Jeugdteams wordt volledig door de gemeente vergoed. Je hoeft dus geen eigen bijdrage of andere kosten te betalen.

Expertises

Onze medewerkers kunnen kinderen en ouders bij veel vragen helpen.

De professionals die binnen onze stichting werken, kunnen voor expertise en specialistische ondersteuning onder andere terecht bij collega’s met specifieke deskundigheid, gedragswetenschappers, de helpdesk en bij het team scheidingsproblematiek.

Privacy, kwaliteit en klachten

Zo werken we

Onze professionals doen hun best om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent. Wanneer je onvrede voelt, is het van belang om dit te bespreken met de professional. Komen jullie er samen niet uit, vraag dan een gesprek aan met zijn of haar manager. Je kunt mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij de betreffende manager. Contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) zijn te verkrijgen bij de jeugdprofessional. Contactgegevens vind je ook via onze website www.jeugdteamszhz.nl of zijn op te vragen via het centrale emailadres: info@jeugdteamszhz.nl  Uw klacht wordt dan behandeld volgens onze interne klachtenregeling. Als het gesprek met de manager niet tot een tevreden aanpak leidt, dan kun je een klacht indienen bij de externe, regionale en onafhankelijke klachtencommissie: Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland.

Voor meer informatie kun je gerust de website van het SKJ bekijken. Ook de gedragswetenschappers van Stichting Jeugdteams zijn geregistreerd. Sommigen zijn ook SKJ-geregistreerd; anderen staan in het BIG-register ingeschreven.

Over Jeugdstem

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:

  • Geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • Ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • Geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • Draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000 · Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Klik hier voor de informatiemap van Jeugdstem

Talent waar wij naar op zoek zijn:

Alle actuele vacatures

Zuid-Holland Zuid
PARTTIME/FULLTIME
HBO/WO
Klik hier om naar onze actuele vacatures te gaan!

Jeugdprofessional (open sollicitatie)

Zuid-Holland Zuid
Fulltime
HBO
Elke dag maak je impact in het leven van gezinnen door ze de passende ondersteuning te bieden. Samen met jouw collega’s krijg je veel vrijheid en verantwoordelijkheid om samen te doen wat nodig is.