Wat we doen

Wat we doen

Bij Stichting Jeugdteams staat jouw vraag centraal. Samen zoeken we naar het best passende antwoord. Als het kan, schakelen we ook familieleden in of andere mensen die jij vertrouwt. Samen bereiken we tenslotte méér.

Als het nodig is, helpen we bij het aanvragen van specialistische jeugdhulp.

We blijven je ondersteunen zo lang als dat nodig is. En ook als we de ondersteuning hebben afgerond, kun je je altijd weer opnieuw bij ons aanmelden wanneer dat nodig is.
Ondersteuning door Stichting Jeugdteams wordt volledig door de gemeente vergoed. Je hoeft dus geen eigen bijdrage of andere kosten te betalen.

Expertises

Onze medewerkers kunnen kinderen en ouders bij veel vragen helpen.

De professionals die binnen onze stichting werken, kunnen voor expertise en specialistische ondersteuning onder andere terecht bij collega’s met specifieke deskundigheid, gedragswetenschappers, de helpdesk en bij het team scheidingsproblematiek.

Privacy, kwaliteit en klachten

Zo werken we

Onze professionals doen hun best om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent. Wanneer je onvrede voelt, is het van belang om dit te bespreken met de professional. Komen jullie er samen niet uit, dan kan je een klacht schriftelijk indienen aan de betreffende manager onder vermelding van de naam van het gezin en de naam van de jeugdprofessional. Dit proces kan via het e-mailadres van de infobox, als je zelf niet over contactgegevens van de manager beschikt. Contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) zijn ook te verkrijgen bij de jeugdprofessional. Als het gesprek met de manager niet tot een tevreden aanpak leidt, dan kunt u een klacht indienen bij de regionale klachtencommissie, deze commissie is onafhankelijk.

Alle professionals van Stichting Jeugdteams zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Voor meer informatie kunt u gerust de website van het SKJ bekijken. Ook de gedragswetenschappers van Stichting Jeugdteams zijn geregistreerd. Sommigen zijn ook SKJ-geregistreerd; anderen staan in het BIG-register ingeschreven.

Talent waar wij naar op zoek zijn:

Alle actuele vacatures

Zuid-Holland Zuid
PARTIME/FULLTIME
HBO/WO
Naast de vacature van jeugdprofessional en gedragswetenschapper staan er nog meerdere andere vacatures online. Klik door om ze allemaal te zien!

Gedragswetenschapper (open sollicitatie)

Zuid-Holland Zuid
Fulltime
WO
Als gedragswetenschapper ben je deskundig op het gebied van opvoeden en opgroeien, je hebt affiniteit met systemisch werken en je kan goed aansluiten bij ouders en jeugdigen.