Privacy

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid vindt jouw privacy belangrijk. Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk met jouw gegevens om. We zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid: we verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn en we gaan hier vertrouwelijk mee om.

Vertrouwelijk

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid vindt jouw privacy belangrijk. Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk met jouw gegevens om. We zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid: we verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn en we gaan hier vertrouwelijk mee om.

  • Binnen Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid hebben alleen die medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens die deze gegevens nodig hebben bij de uitvoering van hun werk. Of omdat wetgeving dit van ons vraagt.
  • We delen in principe geen informatie over jou, tenzij je hiervoor toestemming geeft of omdat hier een andere grondslag voor is.
  • We bewaren alle informatie over jou zorgvuldig en volgens de wettelijke bewaartermijnen.
  • Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid streeft hierbij naar een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens.
  • Heb je een klacht over hoe Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid omgaat met uw gegevens? Laat dit weten aan uw contactpersoon of aan de manager.
  • Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld, namelijk mevrouw F. Pors, (f.pors@jeugdteamszhz.nl). U kunt vragen en/of klachten over privacy ook stellen aan onze FG.

Meer informatie? Klik door naar onze privacyverklaring. Klik hier voor onze privacyreglement.

Geluids- en Video opnames

Je kunt op elk moment aan Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid vragen of je geluidsopnamen kunt maken van een gesprek. Dit mag, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid volgt hierbij de regels van de Nationale Ombudsman. Het maken van video-opnames van gesprekken is niet toegestaan.

Meer weten over het  beleid van Stichting Jeugdteams? Klik dan hier voor het stuk over de geluidsopnames. Ben je benieuwd naar de spelregels van de Nationale Ombudsman, die wij ook volgen? Klik dan hier.

Wilt je meer weten over de situatie in jouw gemeente? Klik dan op Gemeentezoeker.