Het Jeugdteam in Papendrecht maakt deel uit van het 0 tot 100 wijkteam Sterk Papendrecht. De Papendrechtse professionals duiken graag de diepte in en denken en beslissen met elkaar mee over de juiste hulp voor onze gezinnen. Het team krijgt veel aanmeldingen voor opvoedondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van ASS, huiselijk geweld en kindermishandeling, (v)echtscheidingen en PGB aanvragen. Het team is groot genoeg om te werken vanuit specialismes. Hiervoor is het team dan ook opgedeeld in een supteam jeugd en opvoedhulp en een supteam casusregie.  Als Jeugdprofessional in Papendrecht werk je veel samen met het team volwassenen binnen Sterk Papendrecht, het jongerenwerk van Suppord en de scholen. Het Jeugdteam is een zelforganiserend team waarin je zoveel mogelijk onderling met collega’s tot afspraken, kennisuitwisseling en verbeteringen van de jeugdhulp komt. Zo denken we in Papendrecht na over lokaal specialistisch BSO aanbod, zetten we E-hulpverlening in en gaan we steeds meer van individueel naar groepsaanbod.