Raad voor het Publiek Belang

De Raad voor het Publiek Belang heeft als taak om de directeur-bestuurder te adviseren en belangrijke strategische besluiten goed te keuren.
De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende subregio’s van Zuid-Holland Zuid en een vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid:

De heer S. Van Die
wethouder Jeugd Hendrik-Ido-Ambacht, voorzitter

De heer P. Paans
wethouder Jeugd van de gemeente Papendrecht en vertegenwoordiger van de sub-regio Drechtsteden

De heer E. Kraaijeveld
wethouder Jeugd van de gemeente Gorinchem en vertegenwoordiger van de sub-regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Mevrouw J.H. Blaak-van de Lagemaat
wethouder Jeugd van de gemeente Hoeksche Waard en vertegenwoordiger van de sub-regio Hoeksche Waard