Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Jeugdteams houdt toezicht op de mate waarin de Stichting haar maatschappelijke doelstellingen realiseert en gebruikt hiervoor het kader Waarderend Toezichthouden. De Raad staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd bij met advies. De Raad van Toezicht volgt de Governance Code voor goed bestuur in de zorg en oefent haar taak uit binnen de kaders die de statuten en reglementen van de stichting daaraan stellen.

De Raad van Toezicht is ook de formele werkgever van de directeur-bestuurder en bestaat op dit moment uit de volgende leden:
mr. ing. J. (Jan) Brinkman (voorzitter)
datum eerste benoeming: 1 januari 2015 | herbenoemd per januari 2019
functie: directeur Van Ede & partners (Rotterdam/Breda)

drs. H.T.G. (Henk) Woertman RC
datum eerste benoeming: 1 januari 2015 | herbenoemd per januari 2019
functie: interim manager

mevrouw A.K.G. (Andrea) Jaszmann MCM
datum eerste benoeming: 1 januari 2015 | herbenoemd per januari 2019
functie: directeur Wonen, Zorg en behandeling zorginstelling Pieter van Foreest

A. (Ad) Keller
datum eerste benoeming: 1 januari 2015 | herbenoemd per januari 2019
functie: rector/bestuurder onderwijsinstelling Krimpenerwaard College

A.C.M. (Marco) de Vlaming
datum eerste benoeming: 1 januari 2015 | herbenoemd per januari 2019
functie: zelfstandig ondernemer en directeur van InCom Independent
Communication en associé bij Wagenaarhoes organisatieadvies