Opdracht en juridische kaders

De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben gezamenlijk de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) opgericht. De SOJ is verantwoordelijk voor de inkoop van specialistische jeugdhulp en voor de financiering en de verstrekking van de opdracht aan Stichting Jeugdteams.

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61806897. De statuten van de organisatie treft u hier aan.

Bij de uitoefening van haar opdracht houdt Stichting Jeugdteams rekening met het wettelijk kader dat bestaat uit:

Daarnaast is Stichting Jeugdteams gehouden aan:

Inspraak en medezeggenschap zijn binnen Stichting Jeugdteams geregeld volgens: