Ondernemingsraad

Zoals is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden heeft de Ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht bij verschillende belangrijke besluiten die de directeur-bestuurder wil nemen.

De Ondernemingsraad van Stichting Jeugdteams telt 7 zetels en is voltallig ingevuld.
Contact opnemen met de ondernemingsraad kan door te mailen naar:

de OR bestaat uit 7 zetels en is voltallig ingevuld. Contact met de or mail naar or@stichtingjeugdteamszhz.nl