Ondernemingsraad

Zoals is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden heeft de Ondernemingsraad advies- of instemmingsrecht bij verschillende belangrijke besluiten die de directeur-bestuurder wil nemen.

De Ondernemingsraad van Stichting Jeugdteams telt 7 zetels en bestaat momenteel uit de volgende leden:
Sandy Bommeleyn, voorzitter
Leontine Snippe, vice-voorzitter
Sebastiaan Neumann
Emmy de Ruiter
Diana Veth
Jacco Meijer
Alma de Geus