Directeur/Bestuurder

Vrijwel vanaf de oprichting van Stichting Jeugdteams wordt de functie van directeur-bestuurder bekleed door An Theunissen.

Zij is verantwoordelijk voor de beleids- en strategieontwikkeling van Stichting Jeugdteams en voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Stichting. Daarover legt ze verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Over de uitvoering van de regionale opdracht legt zij verantwoording af aan de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid en aan de lokale gemeentebesturen. Daarnaast zijn de Raad voor het Publiek Belang, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad belangrijke overlegpartners.