Directeur/Bestuurder

Vrijwel vanaf de oprichting van Stichting Jeugdteams wordt de functie van directeur-bestuurder bekleed door An Theunissen.

Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, beleids- en strategieontwikkeling van Stichting Jeugdteams. Daarover legt ze verantwoording af aan de RvT. De ondernemingsraad en clientenraad spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast wordt de strategie m.n. ook bepaald in afstemming met de Raad van Publiek belang,

Over de uitvoering van de regionale opdracht legt zij verantwoording af aan de Service organisatie Jeugd Zuid Holland Zuid en aan de lokale gemeentebesturen.