Organisatie

Stichting Jeugdteams is er voor alle inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid met een vraag over opvoeden of opgroeien. We helpen jeugdigen en hun ouders met vragen en problemen waar ze in het leven van alledag tegenaan lopen.

Onze professionals zijn lokaal verankerd in een CJG of sociaal (wijk-)team. Ze kennen de partners in de buurt en de mogelijkheden om inwoners te ondersteunen.

Omdat we één organisatie zijn kunnen we kennis delen, van elkaar leren en samen doen wat nodig is.

Wil je weten waar je bij jou in de buurt een professional van Stichting Jeugdteams kunt vinden? Kijk dan op de Gemeentezoeker.