Links en downloads

Op zoek naar extra informatie over Jeugdteams ZHZ en de werkzaamheden die wij verrichten? Neem gerust een kijkje tussen onze links en downloads.

Info

Alle links op deze pagina, bevatten extra informatie. Neem gerust een kijkje!

Clientenraad op pad

Leden van de cliëntenraad gaan in duo’s in gesprek met geholpen gezinnen. 

Zij gaan in gesprek om te achterhalen hoe de gezinnen de ondersteuning hebben ervaren. 

Download

 

Cliëntparticipatie

Meedenken over de verbetering van onze dienstverlening, is waar de cliëntparticipatie om draait.

Door middel van het houden van gesprekken, het organiseren van workshops en de cliënten aan het woord laten, komen we samen tot een gewenste uitkomst. 

Expertteam scheidingsproblematiek

Veel gezinnen in onze regio, krijgen te maken met een scheiding. 

Dit is een ingrijpende situatie die alle betrokkenen raakt. Soms zijn er echter situaties waarin een scheiding zorgt voor een onderlinge strijd tussen de ouders. Hierbij is het mogelijk dat de ouders, onbedoeld, de belangen van de kinderen uit het oog verliezen.

Expertteam Scheidingsproblematiek van Stichting Jeugdteams ZHZ biedt in deze situatie een helpende hand. Hieronder verstaan wij verschillende onderwerpen, zoals advies en voorlichting, ondersteuning aan ouders, ondersteuning middels een bemiddelingstraject en toeleiding naar specialistische zorg. 

Hierbij staat de expert klaar om mee te denken, het gesprek aan te gaan met beide ouders en zelfs in sommige gevallen de hulpverlening over te nemen. 

Het Expertteam Scheidingsproblematiek is te bereiken via expertteamscheidingsproblematiek@jeugdteamszhz.nl

Jeugd Preventie Team

Het Jeugd Preventie Team is een samenwerking tussen de politie en Stichting Jeugdteams ZHZ.

Medewerkers van de politie, Halt en Leerplicht kunnen door middel van een zorgmelding jongeren aanmelden bij het JPT. 

Voor jongeren onder 12 jaar wordt de speciaal hiervoor ontwikkelde methodiek “BASTA!” ingezet en uitgevoerd door de trajectbegeleiders van het JPT. Dit traject duurt 3 maanden.

Onze doelgroep bestaat uit jongeren die herhaaldelijk licht strafbare feiten plegen, jongeren die voor het eerst met de politie in aanraking zijn gekomen, jongeren die signaalgedrag laten zien of overlast veroorzaken en jongeren die slachtoffer zijn van bijvoorbeeld pesten.

Bekijk infographic

Downloads

Om een duidelijk beeld te schetsen van onze werkzaamheden en onze stichting, kunt u hieronder verschillende bestanden downloaden en inkijken. 

Privacyverklaring

Privacy reglement cliëntenzorg

Verklaring geluidsopnames

Jaarstukken 2021

Vorige jaarverslagen

Infomap

AKJ folders