Links en downloads

Op zoek naar extra informatie over Jeugdteams ZHZ en de werkzaamheden die wij verrichten? Neem gerust een kijkje tussen onze links en downloads.

Info

Alle links op deze pagina, bevatten extra informatie. Neem gerust een kijkje!

Clientenraad op pad

Leden van de cliëntenraad gaan in duo’s in gesprek met geholpen gezinnen. 

Zij gaan in gesprek om te achterhalen hoe de gezinnen de ondersteuning hebben ervaren. 

Download

 

Cliëntparticipatie

Meedenken over de verbetering van onze dienstverlening, is waar de cliëntparticipatie om draait.

Door middel van het houden van gesprekken, het organiseren van workshops en de cliënten aan het woord laten, komen we samen tot een gewenste uitkomst. 

Expertteam scheidingsproblematiek

Routeringspunt ZHZ

Expertteam Scheidingsproblematiek 

“Ik vecht voor mijn kind” zegt een ouder.  
Als u echt iets voor uw kind wilt doen, moet u niet 
vechten, maar vrede stichten 

Veel gezinnen in onze regio krijgen te maken met een scheiding. Dit is een ingrijpende gebeurtenis die alle betrokkenen raakt. Vaak weten ouders en kinderen, al dan niet met hulp, na verloop van tijd, hun weg verder en opnieuw weer te vinden. Soms zijn er echter situaties waarin een scheiding tussen ouders resulteert in een onderlinge ouderstrijd. In deze strijd kunnen ouders, onbedoeld, de belangen van de kinderen uit het oog verliezen.

Algemeen Als ouders ondersteuning willen bij de problemen die zij ondervinden als gevolg van hun scheiding dan kunnen zij zich melden bij het Sociaal, Wijk- of Jeugdteam in hun gemeente binnen Zuid-Holland Zuid.

In ieder team is een expert op het gebied van scheidingsproblematiek werkzaam.

Bijzonder Als een scheiding conflictueus verloopt (hoog-conflict) hebben kinderen daar last van en kunnen zij bedreigd worden in hun ontwikkeling.

Bij een hoog conflict scheiding komt het voor dat ouders zich richten tot de rechtbank om hun geschillen (over het gezag, de omgang, hoofdverblijf, de alimentatie, de inboedel) te beslechten.

Vanuit het landelijk Uniform Hulp Aanbod (UHA) verwijst de rechtbank, met een proces-verbaal en rechtbankbeschikking, ouders en kinderen naar een Routeringspunt. Een routeringspunt is een schakel/brug binnen de samenwerkingsketen rondom scheidingsproblematiek, bestaande uit: rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming, advocaten, gespecialiseerde zorgaanbieders en ouders/kinderen.

In onze regio verwijst de rechtbank naar het Routeringspunt ZHZ/Expertteam Scheidingsproblematiek welke korte lijnen heeft met alle betrokkenen in de keten. Door deze korte lijnen, met duidelijke en transparante werkafspraken, worden ouders en kinderen ondersteund in hun proces om de door de rechtbank gestelde doelen te bereiken.

Taken

  • Het zorgdragen van rechtbankzaken binnen de 10 gemeenten van Zuid- Holland Zuid door:
    • kortdurende ondersteuning middels een bemiddelingstraject
    • toeleiding naar specialistische zorg
  • Het onderhouden van contact met de experts in iedere gemeente en gespecialiseerde zorgaanbieders – Het bieden van advies en voorlichting aan ouders en professionals
Jeugd Preventie Team

Het Jeugd Preventie Team is een samenwerking tussen de politie en Stichting Jeugdteams ZHZ.

Medewerkers van de politie, Halt en Leerplicht kunnen door middel van een zorgmelding jongeren aanmelden bij het JPT. 

Voor jongeren onder 12 jaar wordt de speciaal hiervoor ontwikkelde methodiek “BASTA!” ingezet en uitgevoerd door de trajectbegeleiders van het JPT. Dit traject duurt 3 maanden.

Onze doelgroep bestaat uit jongeren die herhaaldelijk licht strafbare feiten plegen, jongeren die voor het eerst met de politie in aanraking zijn gekomen, jongeren die signaalgedrag laten zien of overlast veroorzaken en jongeren die slachtoffer zijn van bijvoorbeeld pesten.

Bekijk infographic

Downloads

Om een duidelijk beeld te schetsen van onze werkzaamheden en onze stichting, kunt u hieronder verschillende bestanden downloaden en inkijken. 

Privacyverklaring

Privacy reglement cliëntenzorg

Verklaring geluidsopnames

Jaarstukken 2021

Vorige jaarverslagen

Infomap

Jeugdstem

Maatschappelijk Jaarverslag 2022