Kwaliteit & Klachten

Privacy, kwaliteit en klachten

Zo werken we

Onze professionals doen hun best om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent. Wanneer je onvrede voelt, is het van belang om dit te bespreken met de professional. Komen jullie er samen niet uit, vraag dan een gesprek aan met zijn of haar manager. Je kunt mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij de betreffende manager. Contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) zijn te verkrijgen bij de jeugdprofessional. Contactgegevens vind je ook via onze website www.jeugdteamszhz.nl of zijn op te vragen via het centrale emailadres: info@jeugdteamszhz.nl  Uw klacht wordt dan behandeld volgens onze interne klachtenregeling. Als het gesprek met de manager niet tot een tevreden aanpak leidt, dan kun je een klacht indienen bij de externe, regionale en onafhankelijke klachtencommissie: Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland.

Via dit formulier kun je een klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Hier vind je tips en handvatten als je een klacht wilt indienen. Wilt je meer weten over de klachtencommissie? Dan vind je hier het reglement

De meeste jeugdprofessionals en gedragswetenschappers zijn geregistreerd bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Voor meer informatie kun je terecht op de website van het SKJ. 

Ondersteuning of advies. Ervaar je onvrede over de jeugdhulp die je krijgt en heb je hulp nodig bij het bespreekbaar maken of indienen van jouw klacht, vraag dan hulp aan een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zij kunnen jou informatie geven, helpen bij het opstellen van klachtbrieven en ondersteunen bij een gesprek met de organisatie. Neem contact op met het AKJ via 088 – 555 1000, stuur een email naar info@akj.nl of chat via de website www.akj.nl  De ondersteuning van het AKJ is gratis.

Klik hier voor de informatiemap van het AKJ

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJvertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van stichting jeugdteams.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van stichting jeugdteams, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met stichting jeugdteams.

Zo bereik je het AKJ

Bel naar 088 – 555 1000

Mail naar info@akj.nl

Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Download