Het Jeugdteam in Hendrik-Ido-Ambacht is een klein, veerkrachtig team. Het team krijgt veel aanmeldingen op de thema’s ASS, huiselijk geweld, (v)echtscheidingen en PGB aanvragen voor o.a. dagbesteding. Om in dit team lekker je werk te kunnen doen, moet je van alle markten (een beetje) thuis zijn en op minimaal een van de genoemde thema’s meer ervaring en kennis hebben opgedaan in eerdere betrekkingen. Als Jeugdprofessional in Hendrik-Ido-Ambacht werk je veel samen met het Wijkteam, het Jongerenwerk en HI5 Ambacht. Je leert de medewerkers goed kennen en werkt daar waar mogelijk met ze samen om gezinnen zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Het Jeugdteam is een zelforganiserend team waarin je zoveel mogelijk onderling met collega’s tot afspraken, kennisuitwisseling en verbeteringen van de jeugdhulp komt. Zo hebben we in Ambacht een Parents House opgericht en een eigen ‘AutiPoli’ waarin we zonder doorverwijzing met specialistische begeleiders samenwerken.