Meer informatie

Gemeente

In welke gemeente woon jij? Hier kan je meer informatie vinden bij elke regio/gemeente.

Informatie Alblasserdam
In Alblasserdam maken de professionals van Stichting Jeugdteams deel uit van het Brughuis aan de Ieplaan 2, in het gebouw van de Oude Bieb. 

Samenwerking:
Binnen het Brughuis werken, de Stichting Welzijn Alblasserdam, het consultatiebureau, de jeugdartsen, het (school)maatschappelijk werk, het jeugdteam en de cliëntondersteuning samen om kinderen een goede start te geven en kwetsbare gezinnen en mensen met problemen zo goed mogelijk te ondersteunen. Samen zorgen zij ervoor dat problemen voorkomen worden, dat vroegtijdig ingegrepen wordt en dat mensen als zij dat nodig hebben worden doorverwezen. We zien dat die samenwerking groot effect heeft. Bij het Brughuis kunnen inwoners uit Alblasserdam en Kortland met hun vragen terecht.

Bekijk website

Informatie Gorinchem
Het Sociaal Team Gorinchem helpt inwoners die problemen hebben en er zelf (tijdelijk) niet uitkomen. Je kunt via een huisarts of een andere zorgverlener worden doorverwezen naar het Sociaal Team. Maar je kunt natuurlijk ook zelf rechtstreeks contact opnemen met het Sociaal Team.
Het jeugdteam, waarin professionals van Stichting Jeugdteams werken, wordt door het Sociaal Team ingeschakeld als er (complexe) vragen binnenkomen waarbij kinderen en jongeren zijn betrokken. In de komende jaren wordt er toegewerkt naar het samengaan van de sociale teams met het jeugdteam tot één sociaal team voor alle inwoners van 0 – 110 jaar.

Jeugdteam Gorinchem is er voor inwoners uit Gorinchem en Dalem.

Samenwerking:
Het Jeugdteam Gorinchem werkt nauw samen met de collega’s van het Sociaal Team: de cliëntondersteuners van MEE, de maatschappelijk werkers van Vivenz en de consulenten participatie en financiën van Avres. Daarnaast is er een goede samenwerking met de gemeente, scholen, de (jeugd)gezondheidszorg, vrijwilligersorganisaties, verenigingen en zorgaanbieders.

Bekijk website

Informatie Hendrik-Ido-Ambacht
Sophia Sociaal Team is het team waarbij ouders, kinderen, jongeren tot 18 jaar en professionals op werkdagen terecht kunnen met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over slapen, voeding, pesten, alcohol, zakgeld, school(keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema’s. Ook met vragen over specialistische zorg kan men er terecht.
Het Sophia Sociaal Team werkt volgens vaste stappen. Het uitgangspunt is: ‘1 gezin – 1 plan – 1 gezicht’. Dat betekent dat je in principe maar door één professionals uit het Jeugdteam wordt geholpen. Met hem of haar werk je aan een eigen plan. Als het nodig is zorg het team voor een snelle doorverwijzing naar specialistische hulpverlening.

Ben je ouder dan 18 jaar en/of heb je vragen over geestelijke gezondheidszorg, wmo-ondersteuning, welzijn, zorg, werk of inkomen, neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam Ambacht

Samenwerking:
Bij Sophia Sociaal Team werken professionals van Stichting Jeugdteams. De professionals hebben nauwe contacten met allerlei organisaties in Hendrik-Ido-Ambacht. Hierbij kun je denken aan huisartsen, scholen, jongerenwerk, kinderopvang en sportverenigingen. Deze organisaties spelen ook een belangrijke rol in het voorkomen en signaleren van hulpvragen en bieden op hun eigen wijze ondersteuning bij opvoeden en opgroeien.

Bekijk website

Informatie Molenlanden
Alle inwoners van de gemeente Molenlanden die ondersteuningsvragen hebben kunnen terecht bij één startpunt, genaamd het Sociaal Loket. Bij eenvoudige vragen kan een medewerker je meteen antwoord geven. Als bij de vragen meer deskundigheid nodig is, word je doorverwezen naar het sociaal team. Hier zorgt de medewerker van het Sociaal Loket voor. Binnen 2 weken wordt er telefonisch contact met je opgenomen door een professional van het sociaal team om, de vraag te verhelderen zodat de juiste mensen met jou contact opnemen voor een intake gesprek. In het sociaal team werken professionals met verschillende expertises, waaronder professionals van Stichting Jeugdteams.
Samen met jou bekijken zij jouw situatie en die van jouw omgeving en samen onderzoeken jullie wat en wie er nodig is om deze te verbeteren. Er wordt één plan gemaakt waarin al je vragen aan de orde komen.  Je houdt zelf zoveel mogelijk de touwtjes in handen.

Het sociaal team heeft drie locaties; één in Giessenburg, één in Bleskensgraaf en één in Nieuw-Lekkerland.

Samenwerking:
De Sociale Teams in de gemeente Molenlanden bieden hulp en ondersteuning aan inwoners van 0 – 100+ jaar. De professionals hebben nauwe contacten met verschillende organisaties in de gemeente. Daarbij kun je denken aan huisartsen, scholen, JongJGZ, kinderopvang en sportverenigingen.
Deze organisaties spelen ook een belangrijke rol in het voorkomen en signaleren van hulpvragen en bieden op hun eigen wijze ondersteuning bij opvoeden en opgroeien.

Bekijk website

Informatie Sliedrecht
Inwoners van Sliedrecht kunnen voor al hun hulp- en ondersteuningsvragen terecht bij het Sociaal team Sliedrecht. De medewerkers van het Sociaal Team helpen inwoners dan verder door informatie en advies te geven over de juiste hulp of ondersteuning. Het Sociaal Team Sliedrecht is er voor alle inwoners: van 0 tot 100+ en beantwoordt vagen van inwoners die betrekking hebben op alle gebieden: van wonen, zorg & welzijn en inkomen, tot opvoeden en opgroeien.
Ook inwoners die zich zorgen maken over een familielid, buurman of -vrouw kunnen bij het Sociaal team Sliedrecht terecht.

Ons doel is om eigen kracht en zelfredzaamheid van bewoners te vergroten. We denken, samen met vrijwilligers en professionals van andere organisaties, graag met je mee bij het vinden van de best passende hulp dichtbij huis. Veel mensen kunnen met de tips en adviezen van onze medewerkers zelf weer verder, soms ook met ondersteuning van het sociale netwerk. Maar als er meer nodig is, dan kunnen we specialistische hulpverlening inzetten.

Samenwerking:
In Sociaal Team Sliedrecht werken professionals van Stichting Jeugdteams nauw samen met cliëntondersteuners, ouderenadviseurs, Wmo-consulenten, maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen en woonconsulenten. In het team is veel kennis aanwezig, waardoor we goed kunnen anticiperen op jouw vraag. Sociaal Team Sliedrecht is een samenwerkingsverband tussen Stichting Jeugdteams, Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, MEE Drechtsteden, Stichting Schuilplaats, Sociale Dienst Drechtsteden, Tablis Wonen, Rivas en Stichting Waardeburgh.

Bekijk website

Informatie Dordrecht
In Dordrecht maken onze professionals deel uit van de Sociale Wijkteams Dordrecht. De Sociale Wijkteams zijn er voor Dordtenaren van elke leeftijd. Je kunt er terecht met alle vragen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld met vragen over geldzaken, relaties, opvoeden, opgroeien, wonen, werk en inkomen, (jeugd)zorg, voorzieningen, activiteiten of vrijwilligerswerk. Samen zoeken we naar een oplossing voor je vraag.

Ouders kunnen er terecht met vragen over hun kinderen, van baby’s tot pubers. Jongeren met problemen thuis of op school zijn welkom. Ouderen of familieleden van ouderen kunnen aankloppen voor vragen over zorg of ondersteuning. In Dordrecht zijn zes Wijkteams verspreid over de stad. Zo is er altijd een Wijkteam bij jou in de buurt te vinden. Op de website van het Sociaal Wijkteam kun je gemakkelijk vinden waar bij jou in de buurt een vestiging is.

Samenwerking:
In het Sociaal Wijkteam Dordrecht worden de krachten van vijf organisaties voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gebundeld: MEE Drechtsteden, Vivenz, Careyn, Enver en Stichting Jeugdteams. Sociaal wijkteam Dordrecht werkt daarnaast samen met vele andere organisaties in wijk en stad.

Bekijk website

Informatie Hoeksche Waard
In de nieuwe gemeente Hoeksche Waard zijn drie jeugdteams actief: één in Oud-Beijerland, één in Korendijk en Cromstrijen en één in Binnenmaas en Strijen. De professionals van het jeugdteam staan klaar voor jongeren tot 18 jaar en hun ouders/opvoeders. Het team bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen. Vanuit het jeugdteam krijg je één vast aanspreekpunt, die samen met jou de vragen die je hebt in kaart brengt, passende hulp biedt en/of op zoek gaat naar gespecialiseerde hulp. Hierbij wordt altijd gewerkt vanuit de eigen kracht van het gezin en de ondersteuning die de directe omgeving (zoals familie, vrienden, school, huisarts etc.) daarbij kan bieden. Het jeugdteam werkt laagdrempelig en biedt zorg dichtbij.

Bekijk website

Informatie Papendrecht
De jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams maken in Papendrecht deel uit van Sterk Papendrecht. Dit sociale team is er voor inwoners in Papendrecht die ondersteuning nodig hebben met alle vragen waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Hierbij valt te denken aan: opvoeding, gezondheid, zorg, dagbesteding, werk en inkomen, zelfstandig wonen, financiën, vervoer of ondersteuning voor mantelzorgers.
Inwoners die geen behoefte aan ondersteuning hebben, maar vrijwilligerswerk willen doen, zijn ook van harte welkom bij Sterk Papendrecht.

Samenwerking:
Sterk Papendrecht bestaat uit professionals vanuit MEE Drechtsteden, BWI Papendrecht, Stichting Jeugdteams en Vivenz. Daarnaast wordt samengewerkt met de Dienst Gezondheid & Jeugd, huisartsen, de Sociale Dienst Drechtsteden, Woonkracht10, Yulius, Rivas en andere maatschappelijke organisaties.

Bekijk website

Samenwerking:
Het Vivera Sociaal Wijkteam en de jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams hebben nauwe contacten met allerlei netwerkpartners in Zwijndrecht. Hierbij kun je denken aan huisartsen, scholen, jongerenwerk, kinderopvang en sportverenigingen. Deze organisaties spelen ook een belangrijke rol in het voorkomen en signaleren van hulpvragen en bieden op hun eigen wijze ondersteuning bij opvoeden en opgroeien.

Bekijk website