Expertteam Scheidingsproblematiek

“Ik vecht voor mijn kind” zegt een ouder.
Als u echt iets voor uw kind wilt doen, moet u niet
vechten, maar vrede stichten

Veel gezinnen in onze regio krijgen te maken met een scheiding. Dit is een ingrijpende gebeurtenis die alle betrokkenen raakt.
Vaak weten ouders en kinderen, al dan niet met hulp, na verloop van tijd hun weg verder en opnieuw weer te vinden.
Soms zijn er echter situaties waarin een scheiding tussen ouders resulteert in een onderlinge ouderstrijd. In deze strijd kunnen ouders, onbedoeld, de belangen van de kinderen uit het oog verliezen.

Voor die ingewikkelde situaties geeft/biedt het Expertteam Scheidingsproblematiek van Stichting Jeugdteams ZHZ:

  • advies & voorlichting
  • ondersteuning aan ouders en professionals
  • kortdurende ondersteuning middels een bemiddelingstraject
  • toeleiding naar specialistische zorg

Als ouders ondersteuning willen bij de problemen die zij ondervinden als gevolg van hun scheiding dan kunnen zij zich melden bij het Sociaal of Jeugdteam in hun gemeente of woonwijk.

In ieder team is een expert op het gebied van scheidingsproblematiek werkzaam. Bij iedere aanmelding waar scheidingsproblematiek een rol speelt, wordt de expert betrokken en gevraagd mee te denken. Blijkt dat er meer expertise nodig is, dan wordt het Expertteam ingeschakeld. Het Expertteam biedt ondersteuning aan de professional door:

  • mee te denken
  • samen het gesprek met ouders aan te gaan
  • in sommige gevallen de hulpverlening over te nemen

Doel  is om ouders te ondersteunen bij het opnieuw centraal stellen van het belang van de kinderen.

Het Expertteam Scheidingsproblematiek krijgt niet alleen casussen via de lokale teams voorgelegd. Ook zorgaanbieders, de Ouder-Kind coaches, de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechtbank doen een beroep op hun expertise.

Het Expertteam Scheidingsproblematiek is te bereiken via het mailadres:
expertteamscheidingsproblematiek@jeugdteamszhz.nl