Dienstverlening

Veel gezinnen in Nederland kampen met problemen tijdens het opvoeden, maar ook bij het opgroeien. Problemen die niet zomaar opgelost zijn. Daarom zijn wij er om gezinnen te ondersteunen en hulp te bieden in de regio Zuid-Holland Zuid. 

Samen doen

In 2019 is de huidige visie van de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid vastgesteld. In het document, met de titel: ‘Samen doen wat nodig is’, werden de kaders geschetst voor de invulling van de jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid.

Deze visie is nog vrij actueel maar ook toe aan aanpassing op onze zeer dynamische omgeving. Het is de bedoeling om halverwege 2022 te starten met het formuleren van een vernieuwde visie.

Bij ons terecht

Onze medewerkers kunnen kinderen en ouders bij veel vragen helpen.

De professionals die binnen onze stichting werken, kunnen voor expertise en specialistische ondersteuning onder andere terecht bij collega’s met specifieke deskundigheid, gedragswetenschappers, de helpdesk en bij het team scheidingsproblematiek.

Als er hulp nodig is die we zelf niet kunnen bieden, doen we daarvoor een beroep op collega’s van andere organisaties die dat wél kunnen.