Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Iedereen met opvoedvragen of -problemen kan bij een jeugdteam, CJG of sociaal (wijk)team terecht. De jeugdprofessionals zijn er voor jongeren tot 18 jaar, hun opvoeders en iedereen die zorgen heeft over het welzijn van een kind. Ook bij problemen vanwege psychische klachten of verstandelijke beperkingen. Als onze professionals zelf niet de nodige hulp kunnen bieden, schakelen zij andere hulpverleners in die gespecialiseerd zijn in de zorgvraag van het kind.

Vragen en zorgen

U kunt bij onze jeugdprofessionals terecht met vragen of zorgen over bijvoorbeeld:

 • groei en ontwikkeling
 • psychische en gedragsproblemen
 • verstandelijke of lichamelijke beperking
 • verslaving en crimineel gedrag
 • relatie- en gezinsproblemen
 • verstoorde ouder-kind-relatie
 • zelfstandig wonende jongeren
 • financiële problemen
 • een combinatie van problemen

Uitgangspunten

Bij de hulp die onze jeugdprofessionals verlenen, zijn 4 uitgangspunten belangrijk:

 1. Uw hulpvraag staat centraal, niet de hulp die organisaties kunnen bieden.
 2. Hulp is gericht op uw gezin, en als het nodig is betrekken we graag ook andere familieleden, uw huisarts of onderwijsprofessionals.
 3. U krijgt de hulp vooral in uw eigen omgeving, liefst met behulp van vertrouwde mensen rond uw kind of gezin: uw netwerk.
 4. In overleg met u kunnen de jeugdprofessionals een aanvraag indienen voor zwaardere, specialistische hulp.

INFO@JEUGDTEAMSZHZ.NL  |  T 088 892 89 00  |  DISCLAIMER