Kerngegevens

De Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid is in afwachting van haar ANBI-status. Hiertoe delen we op deze pagina alle relevante informatie.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)

 • 854496634

Beleidsplannen

Bestuurssamenstelling

 • Directeur:
  • Mevrouw A. (An) Theunissen
 • Bestuurder:
  • Mevrouw A. (An) Theunissen (per 1 augustus 2015)
  • De heer A.G. (Arno) Lelieveld (tot 1 augustus 2015)
 • Raad van Toezicht:
  • De heer mr. Ing. J. Brinkman (voorzitter)
  • Mevrouw A.K.G. Jaszmann
  • De heer H. Woertman
  • De heer A.C.M. de Vlaming
  • De heer A. Keller
 • Verandermanagers:
  • Nicolette van Pelt (preventie, deskundigheid/opleiding, regiobijeenkomsten)
  • Marina Azarian (innovatie, achterban, ICT, Passend Onderwijs, dyslexie)
  • Nicole Oomen (substitutie/transformatie, veiligheid, aansluiting ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties, communicatie, triage)
  • Yvette Balijns (financiën, HR, flexibele schil & zorgbemiddeling)
  • Annemarie Stroo (preventie, kwaliteit, DAN, WO, facilitair, werkgroep primair proces)
  • Simon Kok (aansluiting huisartsen)
  • Jacques van de Ven (vluchtelingenproblematiek, regiobijeenkomsten)
 • Bestuurssecretaris:
  • Ruud Kühn

Beloningsbeleid

 • De Stichting Jeugdteams Zuid-Holand Zuid voldoet met haar beloningsbeleid aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).

INFO@JEUGDTEAMSZHZ.NL  |  T 088 892 89 00  |  DISCLAIMER