Actueel

Verbinding onderwijs en jeugdhulp in gemeente gorinchem

09-10-2017

De pilot 'Verbinding Onderwijs en Jeugdhulp' is een samenwerking van Stichting Jeugdteams met gemeente Gorinchem en levert mooie resultaten op. De gemiddelde score die scholen in Gorinchem aan de samenwerking geven, is binnen een half jaar gestegen van een 4,4 naar een 8,5. Lees meer >

Maatschappelijke businesscase van stichting jeugdteams

09-10-2017

De maatschappelijke Business Case (mBC) van Stichting Jeugdteams is ontwikkeld in de periode 2016-2017 door Dock4 & Organisatieadvies in Zorg. Deze mBC is een kosten-baten analyse die de economische en maatschappelijke kosten en opbrengsten van Stichting Jeugdteams in kaart brengt. Het maakt zichtb… Lees meer >

Foto's samen doen dag

09-10-2017

De Samen Doen Dag op 21 september met als thema 'van beleid naar praktijk' bracht honderden stakeholders in de 0-100 zorg voor regio Zuid-Holland Zuid bijeen. Bekijk nu de foto's van deze netwerkbijenkomst. Lees meer >

Eerste café gezien in de hoeksche waard een succes

09-10-2017

Café GEZIeN Hoeksche Waard is een ontmoetings-en kenniscafé dat vier keer per jaar wordt gehouden voor en door (groot)ouders met kinderen die te maken hebben met jeugdhulp. De eerste bijeenkomst op 13 september in Puttershoek was een succes: een interactieve, informatieve en fijne ontmoeting. Lees meer >

Samen doen dag op 21 september, van beleid naar praktijk

28-08-2017

Graag herinneren we je aan de Samen Doen Dag op 21 september, een traditie vanuit het jeugddomein georganiseerd door diverse samenwerkende jeugdhulpaanbieders. Vanaf de vorige editie is de opzet omgevormd naar de 0-100 zorg t.b.v. kinderen, jongeren en hun gezinnen in Zuid-Holland Zuid. Lees meer >

INFO@JEUGDTEAMSZHZ.NL  |  T 088 892 89 00  |  DISCLAIMER