Vacature: jeugdprofessional voor 24 uur per week - sociaal team gorinchem

03-04-2019

Sociaal team Gorinchem zoekt een Jeugdprofessional voor 24 uur per week.

De sociale teams (voor inwoners van 0 tot 100 jaar) in Zuid-Holland Zuid zijn samengesteld met o.a. professionals vanuit verschillende sectoren. De integratie in de lokale structuur kan verschillend zijn per gemeente. De teams maken deel uit van het sociaal domein en werken sector- en domein overstijgend. Als professional beschik je daarom over een T-profiel. Hieronder wordt verstaan dat je in beginsel een specialist bent met kennis van het eigen werkgebied, aangevuld met generalistische basiskennis op andere, verwante werkgebieden.

De gemeente Gorinchem is vanaf 2015 gestart met twee sociale teams en één jeugdteam. Per 1 januari 2019 zijn de teams samengevoegd tot één sociaal team voor 0 tot 100 jaar. Het sociaal team staat voor een oplossingsgerichte, integrale aanpak vanuit de vraag van het gezin. Het sociaal team is een multidisciplinair team en wordt ingezet als er sprake is van (complexe) problemen op meerdere leefgebieden, zoals welzijn, zorg, opvoedproblemen en werk & inkomen. Het team werkt voor alle doelgroepen en dus voor alle leeftijden.

De jeugdprofessional in het sociaal team in Gorinchem bevordert de eigen kracht van de jeugdige en het gezin en hun directe omgeving. Waar nodig levert het sociaal team vraag- en systeemgerichte basiszorg (maatwerk) aan jeugdigen en hun gezin.

Taken van de professional zijn o.a.:

 • Afwegen in hoeverre hulp nodig is (de vraag achter de vraag naar boven krijgen) of dat het gezin door eigen kracht en inzet van het eigen netwerk voldoende geholpen wordt;
 • Beoordelen van de complexiteit van de ondersteuningsvragen van het gezin;
 • Samenstellen van een integraal ondersteuningsplan met de jeugdige en het gezin en is hierbij bewust van de kosten. Hier wordt gekeken naar het volledige systeem en hulpvragen op de verschillende domeinen. Er wordt samen met de jeugdige en het gezin op een overstijgende wijze ingespeeld op de hulpvraag;
 • Versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van het gezin, waarbij het gezin de regie houdt tijdens het realiseren van het ondersteuningsplan (binnen een positieve en veilige leefomgeving);
 • Het bieden van ambulante jeugdhulp;
 • Het inschakelen van specialistische hulp, daar waar nodig;
 • Het bieden van gezinsregie, indien gezinnen hier zelf nog niet toe in staat zijn. Gezinsregie is het planmatig ondersteunen van gezinnen in het monitoren en structureren van de zorg die hen wordt geboden;
 • Borgen van de eigen professionele ontwikkeling en die van het team, zodanig dat relevante kennis voor de uitvoering van de werkzaamheden actueel is en bijdraagt aan verbeteringen in hulpverlening, methodieken, processen en (externe) samenwerking;
 • Ontwikkelen en verstevigen van relaties binnen en buiten de eigen organisatie, bouwen aan (sociale) netwerken en leggen en onderhouden van contacten;
 • Meewerken aan het realiseren van teamdoelstellingen.

Je beschikt als professional over:

 • Een afgeronde, op de functiegerichte opleiding op Hbo-niveau;
 • Registratie binnen het passende beroepsregister (BIG, Jeugdzorg SKJ of overige relevante beroepsregisters) of bent bereid je te registreren;
 • Kennis van de diverse sociaal-agogische/-pedagogische gebieden, zoals pedagogiek, sociologie en psychologie en hebt specifieke kennis van het eigen expertisegebied binnen de basisvoorziening;
 • Affiniteit met en betrokkenheid bij mensen met mensen met meerdere ondersteuningsvragen;
 • Ondernemende, vernieuwende en resultaatgerichte instelling (kostenbewust);
 • Aantoonbare ervaring met multiproblem /veiligheidsvraagstukken;
 • In bezit van rijbewijs B.

De volgende competenties zijn voor jou als professional vanzelfsprekend:

 • Is zichtbaar, toegankelijk en laagdrempelig;
 • Creativiteit (denken in mogelijkheden in plaats van problemen);
 • Samenwerken en netwerken;
 • Zelfontwikkeling/reflectie en groei;
 • Maatschappelijk ondernemen.

Natuurlijk is er een goed arbeidsvoorwaardenpakket:

 • Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg;
 • Kandidaten worden in eerste instantie aangesteld voor de duur van 1 jaar;
 • Een uitdagende baan, waarin je het verschil kunt maken;
 • Verantwoordelijkheid en professionele vrijheid;
 • Stichting Jeugdteams investeert in de deskundigheid van medewerkers en er zijn ruime scholingsmogelijkheden;
 • Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring volgens schaal 10 (minimaal € 2.670,58 en maximaal € 4.012,02 bruto op fulltime basis);
 • Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Aanvullende opmerkingen:

 • Het team Gorinchem is specifiek op zoek naar een jeugdprofessional die de expert rol ‘Toeleiding’ op zich wil nemen:
  • Je bent geïnteresseerd in de ontwikkelingen omtrent de Jeugdwet.
  • Je ziet het als uitdaging om nieuwe ontwikkelingen of beleidsregels te vertalen naar de praktijk en dit te presenteren aan het team.
  • Je bent bereid om een trekkersrol op je te nemen om domein overstijgend te werken. (3d werken: jeugdwet, participatiewet en WMO)
  • Je ziet uitdaging in het vinden van de onderliggende hulpvraag en in het doorlopen van onderzoek naar wat er nodig is in een gezin
  • Bij ingewikkelde hulpvragen ondersteun daar waar nodig een collega en stem je af met (externe) partijen
  • Je bent goed in het doen van verslaglegging en het overzichtelijk maken van een actieplan
 • Sterke voorkeur werkdagen op dinsdag, woensdag en vrijdag

Solliciteren

Interesse? Stuur je motivatie en C.V. voor 23 april 2019 naar sollicitaties@jeugdteamszhz.nl.

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Mylene Huisman, manager sociaal team Gorinchem, T 06- 89990322.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 29 en 30 april 2019. We verzoeken sollicitanten hier alvast rekening mee te houden. Alvast dank daarvoor.

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Deze advertentie staat niet open voor acquisitie.


Naar alle berichten

INFO@JEUGDTEAMSZHZ.NL  |  T 088 892 89 00  |  DISCLAIMER