Vacature: jeugdprofessional voor 24 tot 36 uur per week.

11-03-2019

Stichting jeugdteams zoekt een Jeugdprofessional voor 24 tot 36 uur per week in het jeugdteam CJG Alblasserdam.

De jeugdteams in Zuid-Holland Zuid zijn samengesteld uit professionals met verschillende expertises, zoals GGZ, LVB-doelgroep, ambulante hulpverlening, toeleiding en gezinsregie. De integratie in de lokale structuur kan verschillend zijn per gemeente. De teams maken deel uit van het sociaal domein en werken sector- en domein overstijgend. Als jeugdprofessional beschik je daarom over een T-profiel. Hieronder verstaan we dat je in beginsel een generalist bent met basiskennis van het eigen werkgebied, aangevuld met specialistische kennis op andere, verwante werkgebieden.

Het jeugdteam van CJG Alblasserdam bevordert de eigen kracht van de jeugdige en het gezin. Waar nodig levert het jeugdteam vraag- en systeemgerichte basiszorg (maatwerk) aan jeugdigen en hun gezin, vanuit het principe: ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Eventueel kan de jeugdprofessional hierbij specialistische hulp inschakelen om een duurzame oplossing te creëren en zo maatschappelijk rendement te realiseren. Het team is resultaat- en budgetverantwoordelijk en ontvangt – waar nodig - aansturing, coaching en ondersteuning van o.a. de gebiedsmanager.

Taken van de jeugdprofessional zijn o.a.:

 • Samenstellen van een integraal actieplan met de jeugdige en het gezin. Hier wordt gekeken naar het volledige systeem en hulpvragen op de verschillende domeinen. Er wordt samen met de jeugdige en het gezin op een overstijgende wijze ingespeeld op de hulpvraag.
 • Versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van het gezin, waarbij het gezin de regie houdt tijdens het realiseren van het integraal actieplan ondersteuningsplan (binnen een positieve en veilige leefomgeving).
 • Afwegen in hoeverre (specialistische) hulp nodig is - en zo nodig toeleiden naar deze hulp- of dat het gezin door eigen kracht en inzet van het eigen netwerk voldoende geholpen wordt;
 • Borgen van de eigen professionele ontwikkeling en die van het team, zodanig dat relevante kennis voor de uitvoering van de werkzaamheden actueel is en bijdraagt aan verbeteringen in hulpverlening, methodieken, processen en (externe) samenwerking;
 • Meewerken aan het realiseren van teamdoelstellingen.

Je beschikt als jeugdprofessional over:

 • Een afgeronde, op de functie gerichte opleiding op Hbo-niveau;
 • Registratie binnen het passende beroepsregister (BIG, Jeugdzorg SKJ of overige relevante beroepsregisters) of je bent bereid je te registreren;
 • Kennis van de diverse sociaal-agogische/-pedagogische gebieden, zoals pedagogiek, sociologie en psychologie en je hebt specifieke kennis van het eigen expertisegebied binnen de basisvoorziening;
 • Generalistische basiskennis en inzicht in verschillende werkgebieden binnen de basisvoorziening;
 • Aantoonbare ervaring en kennis in de ambulante hulpverlening (J&O) en in casuïstiek waar de veiligheid in het geding is, is een pré;
 • Bij voorkeur heb je kennis op het gebied van PGB (aanvragen).

De volgende competenties zijn voor jou als jeugdprofessional vanzelfsprekend:

 • Is zichtbaar en toegankelijk;
 • Creatief (denken in mogelijkheden in plaats van problemen);
 • Samenwerken en netwerken;
 • Zelfontwikkeling en groei;
 • Maatschappelijk ondernemen.

Natuurlijk is er een goed arbeidsvoorwaardenpakket:

 • Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg;
 • Kandidaten worden in eerste instantie aangesteld voor de duur t/m 31 december 2019;
 • Een uitdagende baan, waarin je het verschil kunt maken;
 • Verantwoordelijkheid en professionele vrijheid;
 • Stichting Jeugdteams investeert in de deskundigheid van medewerkers en er zijn ruime scholingsmogelijkheden;
 • Salaris volgens schaal 10 (minimaal € 2.724,00 en maximaal € 4.092,26 bruto op fulltime basis);
 • Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Solliciteren

Interesse? Stuur ons je motivatie en C.V. vóór 29 maart 2019 via het emailadres sollicitaties@jeugdteamszhz.nl

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Nicole Oomen (gebiedsmanager),

T 06-43051310.

De gesprekken staan gepland op 12 april 2019, we verzoeken kandidaten daar rekening mee te houden.

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Deze advertentie staat niet open voor acquisitie.


Naar alle berichten

INFO@JEUGDTEAMSZHZ.NL  |  T 088 892 89 00  |  DISCLAIMER