Vacature: hr adviseur

15-03-2019

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid zoekt voor gemiddeld 32 uur per week een ambitieuze HR adviseur die management en medewerkers adviseert en ondersteunt bij personele vraagstukken.

De missie van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid is dat jeugdigen opgroeien tot zelfredzame volwassenen. Om dit te bereiken werken we samen met de kinderen, de jongeren, de ouders of opvoeders en hun netwerk. Dat betekent dat we onze professionals stimuleren en faciliteren om in het belang van dit perspectief, creatieve en innovatieve oplossingen te realiseren binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving.

De professionals vormen de spin in het web van het jeugdstelsel. Ze werken mensgericht, starten vanuit de hulpvraag van het gezin, leveren maatwerk en dragen bij aan maatschappelijk rendement. We benutten de verschillende expertises van onze medewerkers. De jeugdprofessionals starten met vraagverheldering en het bieden van ondersteuning en hulp. Daar waar nodig schakelen ze specialisten in.

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland faciliteert jeugdprofessionals in alle 10 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid. Met deze gemeenten werken we voortdurend samen aan kwaliteitsverbetering van het stelsel en het bereiken van de doelstellingen die nagestreefd worden vanuit de decentralisaties (jeugd, participatie en WMO) in samenhang met passend onderwijs.

We bieden onze professionals inhoudelijke ondersteuning vanuit gedragswetenschappers (psychologen en orthopedagogen), verschillende regionaal georganiseerde expertises en organisatorisch ondersteunen we hen met bijvoorbeeld ICT, een opleidingsplatform, kwaliteitsontwikkeling en management.

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) is de opdrachtgever van Stichting Jeugdteams, gemandateerd door de 10 gemeenten in Zuid Holland Zuid. In totaal werken er ca. 220 medewerkers bij de Stichting.

De afdeling HR bestaat uit een medewerker HR en HR businesspartner. De HR adviseur valt onder de manager Bedrijfsvoering.

Als HR adviseur ben je het aanspreekpunt voor managers als het gaat om het uit te voeren HR beleid. Ook ben je het aanspreekpunt voor medewerkers bij complexe (CAO en wetgeving) vraagstukken. Je hebt een coördinerende, adviserende en ondersteunende rol. Het correct toepassen van arbeidsvoorwaarden en wet- en regelgeving behoort eveneens tot het takenpakket van de HR adviseur. Als HR adviseur bij Stichting Jeugdteams Zuid-Holland vorm je een belangrijke schakel tussen het management, medewerkers en staforganisatie. Het betreft een tactische/operationele functie met groeimogelijkheden naar een meer strategische rol.

Taken van de HR adviseur zijn o.a.

 • Het adviseren, ondersteunen en faciliteren van de managers. Je gaat met hen in gesprek over tactische elementen van het HR beleid;
 • Het adviseren over in- en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar relevant en toepasbaar beleid;
 • Het adviseren over- ondersteunen bij complexe HR onderwerpen (bijvoorbeeld Wet Verbetering Poortwachter en Arbeidsrecht vraagstukken)
 • Het ondersteunen bij de verdere organisatie-, team- en leiderschapsontwikkeling in relatie tot zelforganiserende teams;
 • Het mede ontwikkelen en implementeren van organisatie brede HR projecten. Afhankelijk van het project ben je trekker, participant of supporter.

Dit is een mooie uitdaging met doorgroei mogelijkheden voor een HR adviseur met minimaal 3 jaar werkervaring. In deze functie neem je graag het initiatief en ben je de schakel tussen verschillende betrokken partijen. De essentie is, dat je met behoud van de relatie, de managers en medewerkers goed ondersteunt en adviseert. Je bent flexibel en beschikt over een ruime mate van organisatiesensitiviteit. Je schakelt soepel op alle niveaus en je weet je goed staande te houden in een veranderende omgeving en snel groeiende organisatie.

Je beschikt als HR adviseur over:

 • Een afgeronde voor de functie relevante HBO diploma;
 • Minimaal drie jaar relevante ervaring, bij voorkeur in een omgeving met hoogopgeleide professionals in veranderende omgeving;
 • Goede mondelinge als schriftelijke communicatievaardigheden;

Natuurlijk is er een goed arbeidsvoorwaardenpakket:

 • Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg;
 • Kandidaten worden in eerste instantie aangesteld voor de duur van 1 jaar;
 • Verantwoordelijkheid en professionele vrijheid;
 • Stichting Jeugdteams investeert in de deskundigheid van medewerkers en er zijn ruime scholingsmogelijkheden;
 • Marktconform salaris afhankelijk van ervaring;
 • Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Solliciteren

Interesse? Stuur ons je motivatie en C.V. vóór 1 april 2019 via sollicitaties@jeugdteamszhz.nl

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Casper Dunker, manager bedrijfsvoering, 06-23152428.

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Deze advertentie staat niet open voor acquisitie.


Naar alle berichten

INFO@JEUGDTEAMSZHZ.NL  |  T 088 892 89 00  |  DISCLAIMER