Ondertekening convenant voor kwetsbare zwangeren

28-11-2017


Op woensdag 22 november is door 19 organisaties, waaronder Stichting Jeugdteams, het regionale convenant 'ketenzorg kwetsbare zwangeren en jonge ouders' ondertekend. Doordat de organisaties nauw samenwerken in het Netwerk Kwetsbare Zwangeren, kunnen problemen in een vroeg stadium worden opgemerkt en kan de juiste instantie ingeschakeld worden.


In het convenant zijn de samenwerkingsafspraken vastgelegd die tussen de ketenpartners zijn gemaakt. In 2011 werd het eerste convenant ondertekend. Omdat de samenwerking is doorontwikkeld en nieuwe partners zich bij het netwerk hebben aangesloten, was het tijd voor een herziene versie. Zo is er een stroomschema toegevoegd en een sociale kaart met een overzicht van alle betrokken organisaties.

Doel van het convenant is het bieden van de best mogelijke zorg en begeleiding aan zwangere vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een tienerzwangerschap, psychische klachten of een onveilige leefomgeving. Op het moment dat er risico’s rondom een zwangere worden gesignaleerd, werken de ketenpartners nauw samen om een passend hulpaanbod af te stemmen. Zo kan verwaarlozing of mishandeling worden voorkomen.

De jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams die betrokken zijn bij een kwetsbare zwangere, denken mee over hoe zij zich kan voorbereiden op het naderende moederschap. Daarnaast zullen de professionals in onze lokale structuren van jeugdteams, sociale (wijk)teams en CJG teams meedenken over de begeleiding en ondersteuning na de geboorte van een kind.

RTV Dordrecht was aanwezig bij de ondertekening, die in de Raetskelder onder het stadhuis van Dordrecht plaatsvond, en maakte er een videoverslag van.


Naar alle berichten

INFO@JEUGDTEAMSZHZ.NL  |  T 088 892 89 00  |  DISCLAIMER